Photographer

กรุณา Download ไฟล์โลโก้ (PNG) ที่ลิงค์นี้
http://tigerbalmtrail.com/wp-content/uploads/2019/05/pattaya-png.png

เพื่อนำไปใส่ในภาพถ่ายของท่านที่ได้ถ่ายในงาน #pattayatrail2019

และทุกท่านต้อง Share รูปนี้ (รบกวน Download)
http://tigerbalmtrail.com/wp-content/uploads/2019/05/Pattaya_Poster_withSponcer-01.png

ว่าท่านจะมาเข้าร่วมถ่ายภาพในงาน #pattayatrail2019 ใน Facebook Page ของท่าน และแท็ค @tigerbalmtraill ( https://www.facebook.com/tigerbalmtrail ) กลับมาด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ